Tìm kiếm

Decoration

Dịch vụ Decoartion

1/ Trang trí Noel- Festivals:

image1

image2

image3

image4

image5

image6

image8

2/ Thi công trang trí Booth Sampling; Brand Display Activation

image9

image10

image11

image12

image13

3/ Quảng cáo tại các Building – Aparments – TTTM – Café – Siêu thị:

Chạy các chương trình sampling, thiết kế mock-up trưng bày sản phẩm, Booth bán hàng, Ambient, các chương trình active theo yêu cầu của quý khách hàng.

Dịch vụ Related

Về đầu trang

Hotline: 0906.335.039