Decoration

Dịch vụ Decoartion 1/ Trang trí Noel- Festivals: 2/ Thi công trang trí Booth Sampling; Brand Display Activation 3/ Quảng cáo tại các Building – Aparments – TTTM – Café – Siêu thị: Chạy các chương trình sampling, thiết kế mock-up trưng bày sản phẩm, Booth bán hàng, Ambient, các chương trình active theo yêu […]

Xem thêm