Quy định xử phạt hành chính Website

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH (Theo nghị định Số: 185/2013/NĐ-CP) A/ XỬ PHẠT HÀNH VI VI PHẠM VỀ THIẾT LẬP WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Theo nghị định Số: 185/2013/NĐ-CP chi tiết MỤC 11 – Điều 81 khoản 2,3,4,5 2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành […]

Xem thêm