Tìm kiếm

Các mô hình trong Marketing

A. >>Mô hình Bow Tie<<

image1

Từ mô hình 5A gồm: Awareness (Nhận biết), Khả năng thu hút (Appeal), Tìm hiểu (Ask), Hành động (Action), Ủng hộ thương hiệu (Advocate). Trong đó tùy vào ngành hàng mà công ty kinh doanh thì tỷ lệ sắp xếp dịch chuyển kết quả thống kê đo lường tại từng chữ A. Trong đó 04 mô hình tiêu biểu mà chúng ta thường hay gặp là: Door KnobGoldFishTrumpetFunnelTuy nhiên, đó đặc thù của từng ngành, trong cuốn sách Marketing 4.0, Philip Kotler đã đưa ra mô hình lý tưởng với giải pháp để tối ưu hóa các tỷ lệ chuyển đổi trong mô hình 5A.

Mô hình lý tưởng Bow Tie – mô hình “hình nơ”: Đây được xem là mô hình lý tưởng vì tỷ lệ Nhận biết và Ủng hộ thương hiệu là bằng nhau, 100% người nhận biết thương hiệu sẽ có 100% người ủng hộ thương hiệu, tỷ lệ Thu hút và Mua hàng cũng bằng nhau, nhưng tỷ lệ Tìm hiểu rất thấp. Khi so sánh 4 mô hình còn lại với mô hình lý tưởng này, chúng ta sẽ nhận biết được điểm yếu mà doanh nghiệp cần cải thiện.

image2

B. >>Mô hình Funnel<<

image3

Mô hình 4 Funnel – Mô hình “hình phễu” giống như mô hình truyền thống, trải qua 5 giai đoạn theo thứ tự. Mô hình này thường thấy nhất trong các ngành hàng đồ dùng lâu bền như tivi, máy giặt,… Đôi khi khách hàng không cần nhận biết thương hiệu mà vẫn mua sản phẩm vì được bạn bè giới thiệu. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, mỗi ngành sẽ hình thành những chuẩn mực khác nhau, vì vậy đến một lúc nào đó, các mô hình ngành hàng của từng doanh nghiệp sẽ thay đổi tương ứng.

C. >>Mô hình Trumpet<<

image4

Mô hình 3 “Trumpet” – mô hình “kèn Trumpet”: Mô hình này gần giống với dạng hình phễu truyền thống, tuy nhiên mức độ Ủng hộ thương hiệu cao hơn. Mô hình này thường thấy qua các sản phẩm thể hiện phong cách sống như xe hơi. Trong mô hình này, tỷ lệ từ Nhận biết đến Thu hút, Tìm hiểu và Mua hàng thấp dần, vì các sản phẩm này giá cao nên khách hàng tìm hiểu nhiều, đến giai đoạn mua còn lại rất ít. Tuy nhiên, tỷ lệ Ủng hộ thương hiệu lại cao vì đôi khi khách hàng rất yêu thích thương hiệu đó.

D. >>Mô hình GoldFish<<

image5

Mô hình 2 “GoldFish” – mô hình “cá vàng”: Trong mô hình này, giai đoạn Nhận biết cao, mức độ Thu hút không cao, giai đoạn Tìm hiểu cao nổi bật hơn hẳn, nhưng đến giai đoạn Mua hàng và Ủng hộ lại giảm trở lại. Thể hiện rõ nhất của mô hình này là các ngành B2B, ví dụ như ngành agency. Nói đến một công ty agency thì mức độ nhận biết thương hiệu và yêu thích thường rất thấp. Nhưng khi tham gia vào quá trình pitching cho một sản phẩm nào đó, người ta sẽ tìm hiểu thương hiệu agency đó cực kỳ chặt chẽ, với sự tham gia gần như của toàn bộ máy lãnh đạo. Tuy nhiên tỷ lệ mua hàng lại không cao, thể hiện rõ ràng ở việc, khi pitching thì có rất nhiều agency tham gia, nhưng được đưa vào shortlist thì chỉ còn một vài agency và cuối cùng chỉ chọn một agency để thực hiện dự án.

E. >>Mô hình Door Knob<<

image6

Mô hình 1 “Door Knob” – mô hình “nắm cửa”: được thể hiện rõ trong ngành hàng tiêu dùng đóng gói (Consumer packaged goods – CPG). Trong mô hình này giai đoạn từ Nhận biết đến Thu hút và Tìm hiểu có tỷ lệ giảm dần, nhưng đến giai đoạn Hành động thì tỷ lệ lại tăng lên, và cuối cùng giai đoạn Ủng hộ lại giảm xuống. Điều này có thể giải thích rằng trong ngành hàng tiêu dùng đóng gói, các doanh nghiệp chạy quảng cáo rất nhiều, vì vậy tỷ lệ nhận biết thương hiệu cao và đôi khi có thể giúp khách hàng yêu thích sản phẩm. Nhưng khách hàng lại không có nhu cầu tìm hiểu cụ thể. Tuy nhiên, khả năng mua hàng của người tiêu dùng vẫn cao vì họ bị tác động bởi các quảng cáo đã được xem. Mặc dù tỷ lmua hàng cao nhưng tỷ lệ ủng hộ thương hiệu lại thấp vì đặctrưng của ngành hàng này là sự phong phú về các loại sản phẩm. Khách hàng có rất nhiều sự lựa chọn khi mua một sản phẩm, và đôi khi, họ chọn mua vì sự tiện dụng khi trưng bày sản phẩm tại điểm bán.

(Theo MARKETING 4.0)

Tin tức Related

Về đầu trang

Hotline: 0906.335.039