Tìm kiếm

Chili System

Book Tour Châu Âu

3 Tháng Bảy Chili System

NM 2018 Trade Promotion Event

27 Tháng Sáu Chili System

Quy định xử phạt hành chính Website

13 Tháng Sáu Chili System

Quy định xử phạt hành chính Website

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH (Theo nghị định Số: 185/2013/NĐ-CP) A/ XỬ PHẠT HÀNH VI VI PHẠM VỀ THIẾT LẬP WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Theo nghị định Số: 185/2013/NĐ-CP chi tiết MỤC 11 – Điều 81 khoản 2,3,4,5 2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành […]

Xem thêm

Về đầu trang

Hotline: 0906.335.039